On

Wyłączenie polskich znaków w wiadomościach SMS – Nokia Lumia. Poznaj swój telefon cz. 4 – Windows Phone

Posted by sosen

W przypadku, kiedy wysyłamy SMS-y z polskimi znakami długość jednego SMS-a skraca się ze 160 do około 50-60 znaków. Dlatego też wysyłając SMS, który ma około 160 znaków i posiada polskie litery zapłacimy jak za 3 SMS-y. Domyślnie włączona jest opcja wysyłania SMS-ów z polskimi znakami.Aby to zmienić należy:

Przesuń ekran w lewo >> ustawienia >> sieć + >>

zestaw znaków SMS >>

  • pełny (wysyła wiadomości z polskimi znakami)
  • zredukowany (mimo że w treści mamy polskie znaki to wiadomości SMS są wysyłane, jako wiadomości bez polskich znaków, dzięki czemu 1 SMS to nadal 160 znaków

Aby zapisać ustawienia wyłącz telefon i włącz ponownie.

2

3

4

5

6

7

8

9

99

999

photo credit: Nicola since 1972 via photopin cc

Loading...