Rodzaje routerów

Routery są zasadniczo “policjantami ruchu” w sieci małej firmy. Zapewniają sprawne przesyłanie danych między wieloma miejscami w sieci oraz do dostawcy usług internetowych (ISP), a także “tłumaczą” różne typy mediów i protokołów. Różne routery zaspokajają różne potrzeby biznesowe.

Co robią routery?

Aby zapewnić ciągłość działania sieci, routery łączą komputery i inne urządzenia, takie jak drukarki, umożliwiając im “rozmowę” między sobą. Analizują one dane przesyłane przez sieci, zmieniają sposób ich pakowania, a następnie przesyłają je do innej sieci lub za pośrednictwem sieci innego typu.

W jaki sposób routery pomagają w sprawnym funkcjonowaniu firmy?
Routery łączą firmę ze światem zewnętrznym, chronią najważniejsze informacje biznesowe przed zagrożeniami bezpieczeństwa, a nawet decydują, które komputery mają pierwszeństwo przed innymi. Mogą one zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty oraz poprawić bezpieczeństwo i obsługę klienta.

W jaki sposób firmy korzystają z routerów?

Routery zarządzają wszystkimi rodzajami komunikacji biznesowej, od danych i głosu po wideo i dostęp do sieci Wi-Fi. W jaki sposób routery mogą pomóc:

Udostępnianie aplikacji biznesowych

Routery mogą pomóc w udostępnianiu aplikacji biznesowych pracownikom, nawet tym znajdującym się w różnych lokalizacjach, dzięki czemu wszyscy mają równy dostęp do najważniejszych narzędzi i mogą zwiększyć swoją produktywność. Routery mogą również zapewniać dostęp do zaawansowanych aplikacji i umożliwiać korzystanie z przydatnych usług biznesowych, takich jak połączenia głosowe IP i wideokonferencje.

Ułatwienie dostępu do informacji

Pracownicy potrzebują szybkiego dostępu do informacji, aby mogli podejmować lepsze decyzje. Routery pomagają w zapewnieniu dostępu, dzięki czemu pracownicy mają wgląd w dane biznesowe.

Usprawnienie obsługi klienta

Dzisiejsi klienci oczekują szybkich odpowiedzi na pytania oraz spersonalizowanej obsługi. Aby sprostać tym wymaganiom, firmy potrzebują szybkich i niezawodnych sieci, które mogą zapewnić routery.

Obniżenie kosztów operacyjnych

Technologia routingu może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy, na przykład dzięki oszczędnościom wynikającym z korzystania ze wspólnych drukarek i serwerów, do których dostęp mają wszyscy użytkownicy sieci. Dzięki routerom i niezawodnej sieci można rozbudowywać infrastrukturę małej firmy bez konieczności ciągłej wymiany technologii.


Jak wzmocnić sygnał WiFi? – kilka sprawdzonych sposobów.


Rodzaje routerów

  • Routery przewodowe i bezprzewodowe – te routery są najczęściej używane w domach i małych biurach. Routery przewodowe udostępniają dane za pośrednictwem kabli i tworzą przewodowe sieci lokalne (LAN), natomiast routery bezprzewodowe wykorzystują anteny do udostępniania danych i tworzą bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN).
  • Routery brzegowe – jest to router przewodowy lub bezprzewodowy, który dystrybuuje pakiety danych pomiędzy jedną lub więcej sieciami, ale nie w obrębie sieci. Jak wskazuje ich nazwa, routery brzegowe są umieszczane na krawędzi lub granicy sieci i zazwyczaj łączą się z sieciami dostawców usług internetowych (ISP) lub innych organizacji. Ich zadaniem jest zapewnienie płynnej komunikacji sieci z innymi sieciami.
  • Routery podstawowe – te przewodowe lub bezprzewodowe routery rozprowadzają pakiety danych w obrębie sieci, ale nie pomiędzy wieloma sieciami. Są one zaprojektowane tak, aby stać się szkieletem sieci i wykonywać ciężką pracę związaną z przesyłaniem danych, dlatego też są zazwyczaj wysokowydajne.
  • Routery wirtualne – w przeciwieństwie do routerów fizycznych, routery wirtualne są elementami oprogramowania, które umożliwiają komputerom i serwerom działanie jak routery. Udostępniają one pakiety danych, tak samo jak routery fizyczne. Mogą one oferować większą elastyczność niż urządzenia fizyczne, ponieważ można je skalować w miarę rozwoju firmy; mogą również pomóc w szybszym uruchomieniu zdalnych biur w sieci.

Szeroki wybór urządzeń sieciowych oferuje sklep internetowy Fibermark.pl – zapraszamy do zapoznania się z pełnym wachlarzem produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.